Скъпи ученици, уважаеми родители,

1 ноември е ден, който ние учителите с гордост отбелязваме. За нас е чест да принадлежим към съвременните будители на българското общество. Днес повече всякога трябва да помним, че в най-тежките дни своята история, българинът се е обръщал винаги към своите изначални ценности, вярвал е и е следвал будителите на времето си, имал е силата и способността да преминава през кризите с помощта на най-просветените си представители.

Днес ние всички, дори и най-малките ученици, знаем какъв ден е 1 ноември. Затова искаме да ви разкажем малко повече за самата поява на празника. Тя не е случайна. Година след обявяването на Независимостта на България, във време на тежки политически компромиси, България има нужда мобилизиране на националното самосъзнание. Денят на народните будители е замислен именно да провокира националната гордост като насочва към устоите на българското общество в лицето на най-светлите му личности.

За първи път честване на празника е осъществено в Пловдив през 1909 г. През 1922 г. по предложение на министъра на народното просвещение Стоян Омарчевски Първи ноември е обявен за Ден на българските народни будители. През 1945 г. празникът е отменен. Честването му се възстановява едва началото на 90-те години на миналия век по инициатива на Общонародното сдружение “Мати Болгария”. Смисълът и историята на Денят на народните будители най-добре описват думите на професор Петко Ст. Петков ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ :

„Макар да се чества сравнително отскоро и с дълго прекъсване през втората половина на ХХ век, Денят на народните будители, в основата на който е почитта, заслужено отдавана на българския небесен покровител св. Иван Рилски на 19 октомври (стар стил), е празник с все още неоползотворен, но значителен духовен потенциал. В обръщението си към Ректора на Софийския университет, директорите на Художествената и Музикалната академия, Учителските институти, средните училища и окръжните училищни инспектори (Окръжно № 17743/ 28.VІІ.1922 г.) министърът на просветата Ст. Омарчевски посочва ясно причините и целите на тържественото честване: “За да се възбуди у нашата учаща се младеж и изобщо в младите наши поколения здрав, дълбок, смислен интерес към дейците на нашето минало, към просветните, политическите и културни дейци на нашия национален жив– интерес, който засега се засяга случайно, било само учителите по история и български език, било отделни обществени дейци, Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоана Рилски за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали. Нека по-често си спомняме техните имена и техните дела, нека по-често посочваме техните стремежи, та да можем и по-дълбоко да разберем, че има нещо в нашата страна, в нашия народ, което е карало толкова българи да умират за него, че думата отечество не е само понятие без стойност, а че има в него нещо, което заслужава всички наши жертви и усилия. Да направим делото на нашите бащи и деди наша гордост и наша амбиция!” Министерството на просветата дава и конкретни указания как по-правилно да се организира новообявения национален празник Първи ноември: “1) на тоя празник трябва да се дава по възможност по-тържествен характер, за да може да се повлияе в горния смисъл на младежта и гражданството, така че празникът да не остане само училищен, но и да стане общонационален в истинския смисъл на думата; 2) празникът да се урежда с оглед на местните събития и местните дейци, като на последните се отдава нужната почит, нужното внимание за назидание, подем и вдъхновение на поколенията”.

В този светъл ден ние, вашите учители, ви напомняме, че трябва да знаем историята си, да помним предците си, да пазим ценностите, които са ни завещали – да се уповаваме на знанието и науката! Честит празник на народните будители!

Категории: Новини

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder