Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

НУ “Васил Левски” е екип ученици, родители и учители, които залагат на новаторството и пълноценното общуване. Екип, който слага детето в център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят. Екип, готов да работи в международно сътрудничество в областта на интеркултурен обмен и образователни политики, и работа за социална интеграция на малцинствата и учениците със СОП.

Начално училище „Васил Левски” в гр.Белоградчик е самостоятелно, средищно училище. В него се обучават 192 ученици I-ви до IV-ти клас и 33 деца в подготвителна група, под ръководството на 12 учители и трима възпитатели с висока степен на професионална подготовка. Нашата мисия е да подготвим децата на Белоградчик и близките селища около него за техния реален старт в живота.

Нашите цели и приоритети са подчинени на мисията ни за постоянно обезпечаване добро ниво на  интегративната ни работа и на модерно образование на записаните при нас ученици чрез:

 • Утвърждаване на добри педагогически практики, гарантиращи качеството на възпитателния и образователен процес;
 • Поддържане на професионално ниво за усъвършенстване на уменията на всеки член на колегията за добро провеждане на пряката преподавателска и възпитателна работа и провеждане на ефективен консултинг със семействата или настойниците на посещаващите ни ученици в рамките на общи родителски и индивидуални срещи;
 • Използване на цялостния потенциал на класните и извънкласни форми на работа с учениците за езикова интеграция и подобряване на общата грамотност и правоговорни умения на учениците ромски произход;
 • Създаване на условия за креативна изява и социално утвърждаване на нашите ученици чрез участие в различни състезаня и конкурси на регионаално ниво;
 • Умения за ефективно социално сътрудничество с представители на граждански и неправителствени сдружения в областта, страната и в рамките на ЕС в рамките на различни локални, регионални и междунаародни инициативи и проекти, отнасящи се до педагогически обмен на различни практики за добра работа в училище;
 • Постоянно поддъражане на условия и среда за добро административно взаимодействие на училищното ръководство  с местните власти и РИО – Видин.​

Приоритети

 • Дейности по интеграция и социализация на децата и учениците етническите малцинства и интегриране на деца със СОП. Работа с всички социални партньори за прибиране и задържане в училище на децата и учениците ромското малцинство.
 • Подобряване на дейността по откриване, поощряване и развитие на талантливи деца и ученици. Подпомагане извънкласните форми на работа и изявите на учениците; обогатяване и ритуализация на училищния живот.
 • Превръщане на НУ в „Училище за всяко дете” съгласно визията на училището.
 • Целенасочена допълнителна работа с деца в риск, даровити деца и ученици, застрашени отпадане.
 • Създаване на приятна и здравословна среда, утвърждаваща здравословен начин на живот.

Материална база

Училището разполага с 10 кл. стаи, 1 компютърен кабинет, 1 ресурсен кабинет, медицински кабинет, библиотека, физкултурен салон, 3 спортни площадки.

Проекти

Начално училище “Васил Левски” гр. Белоградчик, спокойно може да се нарече европейско училище заради участието си в различни европейски проекти с партньори цяла Европа. Това е един незаменим опит и опознаване на добри практики другите обучителни системи. Не на последно място това е и една страхотна възможност за намиране на нови приятели. Донесохме безброй усмивки и страхотни преживявания приключението наречено Comenius и Erasmus +.

Екип

Запознайте се с нас.

Илианка Трифонова

Директор

Новини

Новото нас

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД 24 МАЙ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, е най-светлият и най-българският празник за всички нас! Всяка година на този ден тържествените слова “Върви, Прочетете повече…

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“-2022/2023 учебна година

На 16.03.2023 г. 12:00 до 13:30 ч. в НУ „Васил Левски “ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за 2022/2023 учебна година. Желаещите трябва да заявят своето участие до 06.03.2023 г. ,чрез попълване Прочетете повече…

„Васил Левски – 150 години в сърцето на България“

Днес, 17.02.2023 г.,  нашето училище отбеляза своя патронен празник  с тържествен спектакъл под надслов „Васил Левски – 150 години в сърцето на България“. Специални гости бяха Кметът на Община Белоградчик –Борис Николов, Председателят на Общински Прочетете повече…

„Васил Левски-150 години в сърцето на България“

Начално училище „Васил Левски“ гр.Белоградчик посвещава седмицата 13.02.-17.02.2023 г. на различни дейности по повод своя патронен празник: Седмицата ще завърши с училищен спектакъл под надслов „Васил Левски-150 години с любов в сърцето на България“, който Прочетете повече…

Благотворителна кауза

Начално училище „Васил Левски“ гр.Белоградчик организира и проведе благотворителен коледен базар. В няколко поредни дни-20.12., 21.12., 22.12. и 23.12.2022 г. изработените коледни сувенири, подаръчета и празнични картички ученици, родители и учители бяха представени на Прочетете повече…

Erasmus +

През септември 2016 г. нашето училище спечели проект европейската програма Erasmus+ K2. Темата на проекта е „Reading is fun!“ – „Четенето е забавно!“. Партньори по проекта са училища Румъния, Полша и Латвия. ​ Акцентите Прочетете повече…

Comenius

В началото на месец юли 2011 г. НУ “Васил Левски” получи покана “St. Oliver Plunkett” primary school – училище в град Белфаст, Северна Ирландия за участие в подготвителна визита по програмата “Учене през целия живот”, Прочетете повече…

“Заедно – успешни и толерантни”

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  НУ „Васил Левски“ – Белоградчик  за втора година започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез Прочетете повече…

Твоят час

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  НУ „Васил Левски“ – Белоградчик  за втора година започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез Прочетете повече…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В НУ„Васил Левски“ за  трета поредна учебна година стартират дейности за занимания по интереси с ученици училището,  съгласно Наредбата за приобщаващо образование.След проведено анкетно проучване сред учениците бяха създадени четири групи:„В света на музиката- Прочетете повече…

“Образование за утрешния ден“

НУ „Васил Левски“ работи с дейности, свързани със занимания по интереси по дигитални умения и кодиране, като част цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван Министерството на образованието и науката.Проектът се Прочетете повече…

Събраните средства Благотворителния Коледен базар на НУ„ Васил Левски“ подпомогнаха

Радваме се , че успяхме да помогнем на дете в нужда. Събраните средства Благотворителния Коледен базар на НУ„ Васил Левски“ подпомогнаха за закупуването на терапевтична триколка на ученик нашето училище.

Александра Ванкова , ученичка в IV „в“ клас на НУ „Васил Левски” – Белоградчик, зае второ място в конкурса за детска рисунка

Александра Ванкова , ученичка в IV „в“ клас на НУ „Васил Левски” – Белоградчик, зае второ място в конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”, организиран Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита Прочетете повече…

1-ви Ноември

Скъпи ученици, уважаеми родители, 1 ноември е ден, който ние учителите с гордост отбелязваме. За нас е чест да принадлежим към съвременните будители на българското общество. Днес повече всякога трябва да помним, че в Прочетете повече…

Свържете се с нас

За контакти
3900, гр. Белоградчик
пл. Възраждане 4
info-500203@edu.mon.bg
Директор
Илианка Трифонова
тел. 0936/53262
0878 96 06 63
ЗАС
Нина Христова
тел.0936/55497
0884 72 62 03
Счетоводител
Красимира Александрова
тел.0936/55497
0884 73 25 31

Свържете се с нас