Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

НУ “Васил Левски” е екип ученици, родители и учители, които залагат на новаторството и пълноценното общуване. Екип, който слага детето в център на всяка мисъл, дело и слово. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящият се свят. Екип, готов да работи в международно сътрудничество в областта на интеркултурен обмен и образователни политики, и работа за социална интеграция на малцинствата и учениците със СОП.

Начално училище „Васил Левски” в гр.Белоградчик е самостоятелно, средищно училище. В него се обучават 192 ученици I-ви до IV-ти клас и 33 деца в подготвителна група, под ръководството на 12 учители и трима възпитатели с висока степен на професионална подготовка. Нашата мисия е да подготвим децата на Белоградчик и близките селища около него за техния реален старт в живота.

Нашите цели и приоритети са подчинени на мисията ни за постоянно обезпечаване добро ниво на  интегративната ни работа и на модерно образование на записаните при нас ученици чрез:

 • Утвърждаване на добри педагогически практики, гарантиращи качеството на възпитателния и образователен процес;
 • Поддържане на професионално ниво за усъвършенстване на уменията на всеки член на колегията за добро провеждане на пряката преподавателска и възпитателна работа и провеждане на ефективен консултинг със семействата или настойниците на посещаващите ни ученици в рамките на общи родителски и индивидуални срещи;
 • Използване на цялостния потенциал на класните и извънкласни форми на работа с учениците за езикова интеграция и подобряване на общата грамотност и правоговорни умения на учениците ромски произход;
 • Създаване на условия за креативна изява и социално утвърждаване на нашите ученици чрез участие в различни състезаня и конкурси на регионаално ниво;
 • Умения за ефективно социално сътрудничество с представители на граждански и неправителствени сдружения в областта, страната и в рамките на ЕС в рамките на различни локални, регионални и междунаародни инициативи и проекти, отнасящи се до педагогически обмен на различни практики за добра работа в училище;
 • Постоянно поддъражане на условия и среда за добро административно взаимодействие на училищното ръководство  с местните власти и РИО – Видин.​

Приоритети

 • Дейности по интеграция и социализация на децата и учениците етническите малцинства и интегриране на деца със СОП. Работа с всички социални партньори за прибиране и задържане в училище на децата и учениците ромското малцинство.
 • Подобряване на дейността по откриване, поощряване и развитие на талантливи деца и ученици. Подпомагане извънкласните форми на работа и изявите на учениците; обогатяване и ритуализация на училищния живот.
 • Превръщане на НУ в „Училище за всяко дете” съгласно визията на училището.
 • Целенасочена допълнителна работа с деца в риск, даровити деца и ученици, застрашени отпадане.
 • Създаване на приятна и здравословна среда, утвърждаваща здравословен начин на живот.

Материална база

Училището разполага с 10 кл. стаи, 1 компютърен кабинет, 1 ресурсен кабинет, медицински кабинет, библиотека, физкултурен салон, 3 спортни площадки.

Проекти

Начално училище “Васил Левски” гр. Белоградчик, спокойно може да се нарече европейско училище заради участието си в различни европейски проекти с партньори цяла Европа. Това е един незаменим опит и опознаване на добри практики другите обучителни системи. Не на последно място това е и една страхотна възможност за намиране на нови приятели. Донесохме безброй усмивки и страхотни преживявания приключението наречено Comenius и Erasmus +.

Екип

Запознайте се с нас.

Илианка Трифонова

Директор

Новини

Новото нас

Медалисти Международното състезание „Математика без граници“- зимен кръг на 2023/2024 г.

За поредна учебна година НУ „Васил Левски“ гр. Белоградчик активно участва във всички кръгове на Международното математическо състезание „Математика без граници“. Горди сме показаните резултати зимния кръг на учебната 2023/2024 г. От общо Прочетете повече…

Патронен празник на НУ „Васил Левски“

Днес, 19.02.2024 г.,НУ „Васил Левски“ гр. Белоградчик отбеляза 151 години гибелта на Васил Левски. Ученици 4. клас дадоха почетен караул пред барелефа на Апостола в училището. Г-жа Илианка Панайотова произнесе тържествено слово, в Прочетете повече…

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР

За поредна година НУ „Васил Левски“ град Белоградчик организира и проведе БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР. С много ентусиазъм и творческо вдъхновение учители, ученици и родители изработиха празнични сувенири, картички и коледни изделия. Събраната сума 1260 Прочетете повече…

НВО-IV клас, 2022/2023 г.

Четвъртокласниците и техните родители, които желаят лично да се запознаят с изпитните работи НВО-IVклас през учебната 2022/2023 г., трябва да се обърнат към оценителския център до 15.06.2023 г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД 24 МАЙ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, е най-светлият и най-българският празник за всички нас! Всяка година на този ден тържествените слова “Върви, Прочетете повече…

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“-2022/2023 учебна година

На 16.03.2023 г. 12:00 до 13:30 ч. в НУ „Васил Левски “ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за 2022/2023 учебна година. Желаещите трябва да заявят своето участие до 06.03.2023 г. ,чрез попълване Прочетете повече…

„Васил Левски – 150 години в сърцето на България“

Днес, 17.02.2023 г.,  нашето училище отбеляза своя патронен празник  с тържествен спектакъл под надслов „Васил Левски – 150 години в сърцето на България“. Специални гости бяха Кметът на Община Белоградчик –Борис Николов, Председателят на Общински Прочетете повече…

„Васил Левски-150 години в сърцето на България“

Начално училище „Васил Левски“ гр.Белоградчик посвещава седмицата 13.02.-17.02.2023 г. на различни дейности по повод своя патронен празник: Седмицата ще завърши с училищен спектакъл под надслов „Васил Левски-150 години с любов в сърцето на България“, който Прочетете повече…

Благотворителна кауза

Начално училище „Васил Левски“ гр.Белоградчик организира и проведе благотворителен коледен базар. В няколко поредни дни-20.12., 21.12., 22.12. и 23.12.2022 г. изработените коледни сувенири, подаръчета и празнични картички ученици, родители и учители бяха представени на Прочетете повече…

Erasmus +

През септември 2016 г. нашето училище спечели проект европейската програма Erasmus+ K2. Темата на проекта е „Reading is fun!“ – „Четенето е забавно!“. Партньори по проекта са училища Румъния, Полша и Латвия. ​ Акцентите Прочетете повече…

Comenius

В началото на месец юли 2011 г. НУ “Васил Левски” получи покана “St. Oliver Plunkett” primary school – училище в град Белфаст, Северна Ирландия за участие в подготвителна визита по програмата “Учене през целия живот”, Прочетете повече…

Свържете се с нас

За контакти
3900, гр. Белоградчик
пл. Възраждане 4
info-500203@edu.mon.bg
Директор
Илианка Трифонова
тел. 0936/53262
0878 96 06 63
ЗАС
Нина Христова
тел.0936/55497
0884 72 62 03
Счетоводител
Красимира Александрова
тел.0936/55497
0884 73 25 31

Свържете се с нас