Erasmus +

През септември 2016 г. нашето училище спечели проект европейската програма Erasmus+ K2. Темата на проекта е „Reading is fun!“ – „Четенето е забавно!“. Партньори по проекта са училища Румъния, Полша и Латвия.

Акцентите на проекта

 1. повишаване грамотността на учениците
 2. подкрепа на децата в неравностойно положение
 3. превенция ранното отпадане на учениците училище

Дейности по проекта

 • Брошура на тема: „Европейски детски герои“
 • Детски герои – карнавал
 • Художествено състезание – „Нарисувай любимия си герой“
 • Европейски приказки и легенди
 • Интердисциплинарни училищни курсове
 • Четене на приказки и легенди на деца в детските градини
 • Театрална пиеса – „Европейски герои“

Всяка страните ще бъде домакин на среща в собствената си държава. Така всички участници ще научат нови и интересни неща за своя домакин, както и ще се запознаят с образователната програма. Страните Латвия и България ще са домакини и на обмен с ученици.

Comenius

В началото на месец юли 2011 г. НУ “Васил Левски” получи покана “St. Oliver Plunkett” primary school – училище в град Белфаст, Северна Ирландия за участие в подготвителна визита по програмата “Учене през целия живот”, сектор Коменски. Темата на проекта е “Да живеем активно, да живеем дълго”.

Така се положи началото на едно дълго и вълнуващо партньорство с нашите нови приятели Северна Ирландия, Италия, Белгия и Франция. Съвместната работа ни предостави възможност за много нова и полезна информация в областта на образованието и отношението на различните европйски държави към обучителния процес на младите хора.

Всяка страните бе домакин на среща в собствената си държава. Така всички участници успяха да се запознаят и да обогатят знанията си за нея и да научат нови и интересни щрихи останали скрити за учебниците и енциклопедиите. 

Шарлероа

(Белгия)

Домакините белгийското училище запознаха участниците в срещата с тяхната образователна система и начина на обучение на деца със специални образователни потребности. Разгледахме и училищната база, която напълно бе съобразена с различните нужди на учениците и пригодена за уменията, които придобиват.

В училището може да се изучават готварство, градинарство, работа с метали. Завършилите придобиват опит и са напълно готови да практикуват познанията си в реална работна среда. Изделията метал както и градинските продукти произведени училището лесно намират пазар в района, а това своя страна помага за финансиране му.

Сами се убедихме в уменията на учениците да готвят, защото нагостиха гостите си с хубав обяд направен тях.

Домакините показаха и страхонтото си гостоприемство и умение да се забавляват чрез организирана вечеря в къщата на техен известен музикант закътана някъде в провинцията на малката страна. Голямата камина и доста стария джубокс само допринесоха за страхотната атмосфера и незабравимата нощ с нашите партньори…

Монпелие

(Франция)

Франция

В периода 14.10. – 19.10.2013 год. в град Монпелие се проведе поредната среща проекта.  

В първия работен ден  участниците се запознаха с училището École élémentaire publique Jean Mermoz, посетиха работни моменти в клас на френските си колеги, разгледаха учебниците и учебните помагала на учениците.

През следващия ден бяха представени презентации всички партньори, които показаха най – забележителните места за всяка държава както и организацията в съответното училище.

Ето тези малчугани ни посрещнаха с “Марсилезата” и разбира се с песента на Жо Дасен – Шанз – елизе. Кратката програма под акомпанимента на деректора на училището много бързо ни пренесе в типичната кокетна френска атмосфера.  

Френското училище ни посрещна със страхотна база изпълнена с много цветни рисунки и табла. Класните стаи бяха прекрасно пригодени за учебните занятия и за удобството на малките ученици. 

Освен образователен обмен българската група извърши и културен такъв. През двудневния престой в гр. Париж бяха посетени най – известните културни забележителности в столицата на любовта и романтиката.

Белфаст

(С.Ирландия)

В периода 28.04.14г. – 03.05.14г. се проведе последната работна среща между партньорите участващи в проекта „ Да живеем активно – да живеем дълго”. Срещата бе в гр. Белфаст, а няколко дневен престой в Лондон ни запозна и с тази европейска столица. На срещата бяха отчетени резултатите извършената работа по проекта за двете години съвместна работа. Всяка държава участник анализира  и обобщи извършеното в своето училище. Координаторът на проекта г-н Марио Мартини обобщи постигнатото всяко училище. 

Разгледахме прекрасната материална база на северноирландското училище. Посетихме различни учебни часове в хода, на които домакините ни запознаха с образователната им система.

Учениците бяха подготвили богата музикална програма с ирландски песни и танци. За всички бе много интересно опознаването на тяхната култура и традиции.  

Българската група с ирландската ученичка, която отговаряше за нас и за това да ни разведе навсякъде из сградата и да ни разкаже повече за живота в училище и проектите, по които са работили с различни страни цял свят.

Белоградчик

(България)

България

От 15 до 19 март 2014 год. в НУ „Васил Левски” се проведе среща на участниците в проекта.
Програмата включваше разглеждане на столицата София, посрещане в НУ „Васил Левски”, открита педагогическа практика в IV а клас, работна среща за уточняване на дейностите до края на проекта и разговори за предстоящата визита в Белфаст.

Домакините запознаха гостите си с много 

културни и природни забележителности в

гр.Белоградчик и гр.Видин, както и с бита и културните традиции на българите.

Гостите разгледаха училището и се запознаха с организацията на учебния ден. Домакините представиха основни акценти образователната система в България. 

Изненадахме партньорите си с подготвена фолклорна програма и филм за историята на нашата държава създаването и до днешни дни.

В прогламата взеха участие и деца роми с традиционен ромски танц, с което показахме уменията да работим в мултикултурна среда. 

Едно най-значимите събития по време на визитата в гр.Белоградчик беше българската вечер, представяща националната ни кухня и уникалния български фолклор. Във вечерта посветена на България участие взе ансамбъл „Дунав”.

“Заедно – успешни и толерантни”

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  НУ „Васил Левски“ – Белоградчик  за втора година започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.
В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  4 тях са групи за занимания по интереси и  4 са за работа с деца с обучителни трудности.
Създадени са клубове по:

1. „Гражданско образование“ с ръководител Галина Томова
2. „В света на музиката“ с ръководител Йорданка Йорданова
3. „Аз уча английски“ с ръководител Светлана Антова
4. „Сръчни ръчички“ с ръководител Радостина Димитрова
5. „А, Б, В“ с ръководител Пролет Борисова
6. „Български – звучен и богат“ с ръководител Стела Гачева
7. „Българският език забавен и лесен“ с ръководител Офелия Пантева
8. „Математиката лесна и интересна“ с ръководител Любка Тодорова

Общо 123 ученици НУ „Васил Левски“ – Белоградчик са включени в проекта.   
Групите са съобразени с интересите и нуждите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности. Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения.

Твоят час

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  НУ „Васил Левски“ – Белоградчик  за втора година започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.
В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  4 тях са групи за занимания по интереси и  4 са за работа с деца с обучителни трудности.
Създадени са клубове по:

1. „Гражданско образование“ с ръководител Галина Томова
2. „В света на музиката“ с ръководител Йорданка Йорданова
3. „Аз уча английски“ с ръководител Светлана Антова
4. „Сръчни ръчички“ с ръководител Радостина Димитрова
5. „А, Б, В“ с ръководител Пролет Борисова
6. „Български – звучен и богат“ с ръководител Стела Гачева
7. „Българският език забавен и лесен“ с ръководител Офелия Пантева
8. „Математиката лесна и интересна“ с ръководител Любка Тодорова

Общо 123 ученици НУ „Васил Левски“ – Белоградчик са включени в проекта.   
Групите са съобразени с интересите и нуждите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности. Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В НУ„Васил Левски“ за  трета поредна учебна година стартират дейности за занимания по интереси с ученици училището,  съгласно Наредбата за приобщаващо образование.След проведено анкетно проучване сред учениците бяха създадени четири групи:
„В света на музиката- пея и танцувам“ с ученици II, III и IV клас;
„Роден език“ с ученици II клас;
„Забавна работилница“ с ученини I и II клас;
„Аз, природата и света“ с ученици II клас.
Адрес на електронната платформа:  https://class.mon.bg/

Проектът е финансиран по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен разтеж”, съфинансиран Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестициони фондове.
От 07.10.2020 г. в Подготвителната група към НУ „Васил Левски“ за втора учебна година стартира Проект АПСПО. Занятията се провеждат три пъти седмично по 30 мин. В проекта участват 8 деца/ на 6 г./, чийто майчин език не е български и имат затруднения при неговото овладяване. Децата разполагат с помагала и всичко необходимо за работата в тези часове.

“Образование за утрешния ден“

НУ „Васил Левски“ работи с дейности, свързани със занимания по интереси по дигитални умения и кодиране, като част цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван Министерството на образованието и науката.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 • намаляване на различията в резултатите ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение;
 • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
  В НУ„Васил Левски“ е сформиран „Клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения“ с ученици III – IV клас.

Събраните средства Благотворителния Коледен базар на НУ„ Васил Левски“ подпомогнаха

Радваме се , че успяхме да помогнем на дете в нужда. Събраните средства Благотворителния Коледен базар на НУ„ Васил Левски“ подпомогнаха за закупуването на терапевтична триколка на ученик нашето училище.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Александра Ванкова , ученичка в IV „в“ клас на НУ „Васил Левски” – Белоградчик, зае второ място в конкурса за детска рисунка

Александра Ванкова , ученичка в IV „в“ клас на НУ „Васил Левски” – Белоградчик, зае второ място в конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”, организиран Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин  в първа категория – Детски градини и Общообразователни училища.

Браво, Александра!

Браво, Александра!