На 29.04.2015 год. госпожа Пролет Борисова, старши начален учител в НУ „Васил Левски“, проведе открита педагогическа практика с учениците II б клас по Български език и литература на тема: „Изреченията при общуване“. Целта на откритата практика бе да покаже включването в урочната работа на учениците със СОП, които по време на урока бяха подпомагани ресурсния учител Мирослава Николова. На откритата практика присъстваха: ст. експерт Таня Иванова РИО, Ася Петрова – директор на ресурсен център Видин, начални и ресурсни учители. Мероприятието е част контролната дейност на РИО – Видин.

Категории: Новини

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder