Erasmus +

През септември 2016 г. нашето училище спечели проект от европейската програма Erasmus+ K2. Темата на проекта е „Reading is fun!“ – „Четенето е забавно!“. Партньори по проекта са училища от Румъния, Полша и Латвия.

Акцентите на проекта

 1. повишаване грамотността на учениците
 2. подкрепа на децата в неравностойно положение
 3. превенция от ранното отпадане на учениците от училище

Дейности по проекта

 • Брошура на тема: „Европейски детски герои“
 • Детски герои – карнавал
 • Художествено състезание – „Нарисувай любимия си герой“
 • Европейски приказки и легенди
 • Интердисциплинарни училищни курсове
 • Четене на приказки и легенди на деца в детските градини
 • Театрална пиеса – „Европейски герои“

Всяка от страните ще бъде домакин на среща в собствената си държава. Така всички участници ще научат нови и интересни неща за своя домакин, както и ще се запознаят с образователната програма. Страните Латвия и България ще са домакини и на обмен с ученици.

Comenius

В началото на месец юли 2011 г. НУ “Васил Левски” получи покана от “St. Oliver Plunkett” primary school – училище в град Белфаст, Северна Ирландия за участие в подготвителна визита по програмата “Учене през целия живот”, сектор Коменски. Темата на проекта е “Да живеем активно, да живеем дълго”.

Така се положи началото на едно дълго и вълнуващо партньорство с нашите нови приятели от Северна Ирландия, Италия, Белгия и Франция. Съвместната работа ни предостави възможност за много нова и полезна информация в областта на образованието и отношението на различните европйски държави към обучителния процес на младите хора.

Всяка от страните бе домакин на среща в собствената си държава. Така всички участници успяха да се запознаят и да обогатят знанията си за нея и да научат нови и интересни щрихи останали скрити за учебниците и енциклопедиите. 

Шарлероа

(Белгия)

Домакините от белгийското училище запознаха участниците в срещата с тяхната образователна система и начина на обучение на деца със специални образователни потребности. Разгледахме и училищната база, която напълно бе съобразена с различните нужди на учениците и пригодена за уменията, които придобиват.

В училището може да се изучават готварство, градинарство, работа с метали. Завършилите придобиват опит и са напълно готови да практикуват познанията си в реална работна среда. Изделията от метал както и градинските продукти произведени от училището лесно намират пазар в района, а това от своя страна помага за финансиране му.

Сами се убедихме в уменията на учениците да готвят, защото нагостиха гостите си с хубав обяд направен от тях.

Домакините показаха и страхонтото си гостоприемство и умение да се забавляват чрез организирана вечеря в къщата на техен известен музикант закътана някъде в провинцията на малката страна. Голямата камина и доста стария джубокс само допринесоха за страхотната атмосфера и незабравимата нощ с нашите партньори…

Монпелие

(Франция)

Франция

В периода 14.10. – 19.10.2013 год. в град Монпелие се проведе поредната среща от проекта.  

В първия работен ден  участниците се запознаха с училището École élémentaire publique Jean Mermoz, посетиха работни моменти в клас на френските си колеги, разгледаха учебниците и учебните помагала на учениците.

През следващия ден бяха представени презентации от всички партньори, които показаха най – забележителните места за всяка държава както и организацията в съответното училище.

Ето тези малчугани ни посрещнаха с “Марсилезата” и разбира се с песента на Жо Дасен – Шанз – елизе. Кратката програма под акомпанимента на деректора на училището много бързо ни пренесе в типичната кокетна френска атмосфера.  

Френското училище ни посрещна със страхотна база изпълнена с много цветни рисунки и табла. Класните стаи бяха прекрасно пригодени за учебните занятия и за удобството на малките ученици. 

Освен образователен обмен българската група извърши и културен такъв. През двудневния престой в гр. Париж бяха посетени най – известните културни забележителности в столицата на любовта и романтиката.

Белфаст

(С.Ирландия)

В периода 28.04.14г. – 03.05.14г. се проведе последната работна среща между партньорите участващи в проекта „ Да живеем активно – да живеем дълго”. Срещата бе в гр. Белфаст, а няколко дневен престой в Лондон ни запозна и с тази европейска столица. На срещата бяха отчетени резултатите от извършената работа по проекта за двете години съвместна работа. Всяка държава участник анализира  и обобщи извършеното в своето училище. Координаторът на проекта г-н Марио Мартини обобщи постигнатото от всяко училище. 

Разгледахме прекрасната материална база на северноирландското училище. Посетихме различни учебни часове в хода, на които домакините ни запознаха с образователната им система.

Учениците бяха подготвили богата музикална програма с ирландски песни и танци. За всички бе много интересно опознаването на тяхната култура и традиции.  

Българската група с ирландската ученичка, която отговаряше за нас и за това да ни разведе навсякъде из сградата и да ни разкаже повече за живота в училище и проектите, по които са работили с различни страни от цял свят.

Белоградчик

(България)

България

От 15 до 19 март 2014 год. в НУ „Васил Левски” се проведе среща на участниците в проекта.
Програмата включваше разглеждане на столицата София, посрещане в НУ „Васил Левски”, открита педагогическа практика в IV а клас, работна среща за уточняване на дейностите до края на проекта и разговори за предстоящата визита в Белфаст.

Домакините запознаха гостите си с много 

културни и природни забележителности в

гр.Белоградчик и гр.Видин, както и с бита и културните традиции на българите.

Гостите разгледаха училището и се запознаха с организацията на учебния ден. Домакините представиха основни акценти от образователната система в България. 

Изненадахме партньорите си с подготвена фолклорна програма и филм за историята на нашата държава от създаването и до днешни дни.

В прогламата взеха участие и деца роми с традиционен ромски танц, с което показахме уменията да работим в мултикултурна среда. 

Едно от най-значимите събития по време на визитата в гр.Белоградчик беше българската вечер, представяща националната ни кухня и уникалния български фолклор. Във вечерта посветена на България участие взе ансамбъл „Дунав”.

“Заедно – успешни и толерантни”

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  НУ „Васил Левски“ – Белоградчик  за втора година започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.
В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  4 от тях са групи за занимания по интереси и  4 са за работа с деца с обучителни трудности.
Създадени са клубове по:

1. „Гражданско образование“ с ръководител Галина Томова
2. „В света на музиката“ с ръководител Йорданка Йорданова
3. „Аз уча английски“ с ръководител Светлана Антова
4. „Сръчни ръчички“ с ръководител Радостина Димитрова
5. „А, Б, В“ с ръководител Пролет Борисова
6. „Български – звучен и богат“ с ръководител Стела Гачева
7. „Българският език забавен и лесен“ с ръководител Офелия Пантева
8. „Математиката лесна и интересна“ с ръководител Любка Тодорова

Общо 123 ученици от НУ „Васил Левски“ – Белоградчик са включени в проекта.   
Групите са съобразени с интересите и нуждите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности. Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения.

Твоят час

През месец ноември на учебната 2017/2018 година  НУ „Васил Левски“ – Белоградчик  за втора година започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.
В училището се провеждат 8 извънкласни  дейности.  4 от тях са групи за занимания по интереси и  4 са за работа с деца с обучителни трудности.
Създадени са клубове по:

1. „Гражданско образование“ с ръководител Галина Томова
2. „В света на музиката“ с ръководител Йорданка Йорданова
3. „Аз уча английски“ с ръководител Светлана Антова
4. „Сръчни ръчички“ с ръководител Радостина Димитрова
5. „А, Б, В“ с ръководител Пролет Борисова
6. „Български – звучен и богат“ с ръководител Стела Гачева
7. „Българският език забавен и лесен“ с ръководител Офелия Пантева
8. „Математиката лесна и интересна“ с ръководител Любка Тодорова

Общо 123 ученици от НУ „Васил Левски“ – Белоградчик са включени в проекта.   
Групите са съобразени с интересите и нуждите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности. Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В НУ„Васил Левски“ за  трета поредна учебна година стартират дейности за занимания по интереси с ученици от училището,  съгласно Наредбата за приобщаващо образование.След проведено анкетно проучване сред учениците бяха създадени четири групи:
„В света на музиката- пея и танцувам“ с ученици от II, III и IV клас;
„Роден език“ с ученици от II клас;
„Забавна работилница“ с ученини от I и II клас;
„Аз, природата и света“ с ученици от II клас.
Адрес на електронната платформа:  https://class.mon.bg/

Проектът е финансиран по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен разтеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестициони фондове.
От 07.10.2020 г. в Подготвителната група към НУ „Васил Левски“ за втора учебна година стартира Проект АПСПО. Занятията се провеждат три пъти седмично по 30 мин. В проекта участват 8 деца/ на 6 г./, чийто майчин език не е български и имат затруднения при неговото овладяване. Децата разполагат с помагала и всичко необходимо за работата в тези часове.

“Образование за утрешния ден“

НУ „Васил Левски“ работи с дейности, свързани със занимания по интереси по дигитални умения и кодиране, като част от цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение;
 • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.
  В НУ„Васил Левски“ е сформиран „Клуб за допълнителни занимания по ключови дигитални умения“ с ученици от III – IV клас.

Събраните средства от Благотворителния Коледен базар на НУ„ Васил Левски“ подпомогнаха

Радваме се , че успяхме да помогнем на дете в нужда. Събраните средства от Благотворителния Коледен базар на НУ„ Васил Левски“ подпомогнаха за закупуването на терапевтична триколка на ученик от нашето училище.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Александра Ванкова , ученичка в IV „в“ клас на НУ „Васил Левски” – Белоградчик, зае второ място в конкурса за детска рисунка

Александра Ванкова , ученичка в IV „в“ клас на НУ „Васил Левски” – Белоградчик, зае второ място в конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”, организиран от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин  в първа категория – Детски градини и Общообразователни училища.

Браво, Александра!

Браво, Александра!