Четвъртокласниците и техните родители, които желаят лично да се запознаят с изпитните работи НВО-IVклас през учебната 2022/2023 г., трябва да се обърнат към оценителския център до 15.06.2023 г.

Категории: Новини