На 13.05.2014г. в НУ „Васил Левски” гр. Белоградчик беше проведена среща с родителите на децата, посещаващи ПИГ през учебната 2013/2014 година. Основен момент в срещата бе приключването на настоящата учебната година, както и предстоящето приключване на Проект: BG051PO001 – 3.1.06 “Подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в края на м. октомври 2014 г. Родителите попълниха анонимна анкетна карта, в която отразиха своето отношение към работата на възпитателя и ролята на училището в дейностите, застъпени по проекта.

Категории: Новини

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder