Регионалното управление на образованието гр.Видин инициира образователна дискусия на тема: „Успешни педагогически практики и методически подходи в образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности и ученици билингви“. Тя се проведе в ОУ „Христо Ботев“ гр.Дунавци. На форума присъстваха директори и учители училища областта, които работят с деца със СОП и деца билингви. От НУ „Васил Левски“ гр.Белоградчик на дискусията присъстваха Ценка Атанасова – зам.директор, Галина Томова – главен учител и Таня Маркимова – старши учител. Работата на нашето училище по отношение на обучението на децата със СОП и децата билингви беше представена Галина Томова, която бе изготвила презентация. Училището ни има добър опит в работата с деца ромски произход и сътрудничество с ЦОИДУЕМ. През тази учебна година изпълняваме проект „Заедно – успешни и толерантни“, които се финансира ЦОИДУЕМ. В своята презентация г-жа Томова представи успешните педагогически практики в нашето училище с децата билингви.

Категории: Новини

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder