Нова учебна година

Уважаеми родители и ученици,

На 15.09.2020 год. 09:00ч. в двора на НУ„Васил Левски“ гр.Белоградчик ще се проведе тържествено откриване на учебната 2020/2021 година само за учениците I клас, при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Децата и учениците Подготвителна група, II, III, IV клас да заповядат в училище на 15.09.2020 г. в 10:00 ч. за среща с класните ръководители и получаването на учебниците.

В сградата на училището ще бъдат допускани само ученици, носещи маски при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Очакваме Ви!

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Удостоверенията за завършена подготвителна група, І, ІІ и

ІІІ клас ще се раздават на родителите на учениците тези

класове на 1, 2 и 3 юни 2020 г. 08:00 ч. до 12:00 ч. в двора на

училището.

Достъпът в училището ще се осъществи при спазване на

всички противоепидемични мерки – спазване на социална

дистанция и задължително носене на маска.

От ръковоството

на НУ „Васил Левски“

гр. Белоградчик

Извънредно положение

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното Народното събрание извънредно положение в страната, всеки нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат Националния оперативен щаб и се прилагат правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят; Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Извънредно положение

Уважаеми ученици и родители,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната, във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19, налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано 16.03.2020 г.

Обучението на учениците ще се осъществява дистанционно в електронна среда, чрез използване на електронни платформи и ресурси. Всеки учител ще публикува задачи за самоподготовка, разяснения по учебния материал, както и допълнителни ресурси, за което ще бъдете информирани съответния класен ръководител. Учителите ще използват и други разнообразни форми на работа във връзка с реализирането на обучението.

Призоваваме родителите да подпомагат и контролират децата за нормалното протичане на обучението.

Бъдете здрави!

Училищни състезания и дейности

Учебната 22019/2020 година започна с пълна сила в НУ„Васил Левски“.

Училището активно се включи в различни състезания :

 • Състезания, организирани СБНУ;
 • Димитровденско математическо състезание;
 • Математика без граници.

На 19.10.2019 г. в гр. Видин се проведе Димитровденско математическо състезание, организирано Съюза на математиците- гр.Видин. От нашето училище участие взеха шестима ученици 3 и 4 клас. Весилена Мусинска 3„а“ клас и Весислава Лазарова 4„в“ клас заеха почетни места и бяха наградени лично с грамота кмета на гр.Видин.

За втора учебна година учениците четвърти клас участват в съвместния проект на РУ –Белоградчик и НУ„Васил Левски“- Детско полицейско управление.

В своите занятия децата бяха на съвместна акция с КАТ и посетиха Регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението – гр.Белоградчик.

През миналата учебна година 2018/2019 г. участниците в Детско полицейско управление рисуваха на тема, свързана с работата на полицая. Рисунките на Мартин Милков- 4„а“ клас, Александра Петрова- 4„а“ клас и Хадис Медине Мюрсал Махмуд – 4„в“ клас бяха одобрени на национално ниво да бъдат включени в благотворителен търг, средствата който ще постъпят по сметката на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители на МВР.