Белфаст

Г-жа Ценка Атанасова се завърна участие в подготвителна визита, проведена в Белфаст, Северна Ирландия през периода 8 – 12 ноември 2011 год. В подготвителната визита участваха 17 държави: Гърция, Сицилия, Португалия, Исландия, Ирландия, Испания, Унгария, България, Белгия, Швеция, Турция, Литва, Полша, Словакия, Франция, Хърватска и Румъния. На срещата в Белфаст се явиха представители 5 държави: Белгия, България, Унгария, Испания и Исландия, а останалите участници се включваха онлайн. За работата по проекта държавите – участнички са разпределени в две групи. В първата група се включват Гърция, Сицилия, Португалия, Исландия, Ирландия, Испания, Унгария, България и Белгия, а във втората всички останали. Целта на подготвителната визита бе да се чуят мнения, дадат предложения за дейности и да се вземат решения които ще бъдат изпълнявани за срок 2 години. Дейностите предложени всеки участник са свързани със здравословния начин на живна детето, опазване на неговото здраве, поддържане на здравословен режим, здравословна храна и включване на децата в различни спортове, танци и игри. Предложените дейности оформят една обща програма, която ще се изпълнява всяка държава участничка в проекта. Проектът ще се реализира през 2013- 2014 година.

Работна среща в Белфаст (Северна Ирландия)

След спечелен проект на НУ “Васил Левски” гр. Белоградчик, по секторната програма “Коменски” учителката Ценка Атанасова замина на работна среща в “St. Oliver Plunkett” primary school – училище в Белфаст, Северна Ирландия. На срещата, която ще се проведе 07.11.2011г. до 11.11.2011г., ще присъстват представители различни европейски страни. Целта на мерориятието е здравословното хранене и здравословния начин на живна учениците и техните семейства.

Програма “Учене през целия живот”

В началото на месец юли 2011 г. НУ “Васил Левски” гр. Белоградчик получи покана “St. Oliver Plunkett” primary school – училище в град Белфаст, Северна Ирландия за участие в Подготвителна визита по програмата “Учене през целия живот”, сектор Коменски. Темата на проекта е “Да живеем активно, да живеем дълго”. Целева дейност: Многостранни училищни партньорства.

Обучение

На 22-23 юли с училищния екип на НУ “Васил Левски”, за работа с проекти, се проведе тренинг обучение с ръководител Владимир Александров. Екипът детайлно се запозна с утвърдените и ефективни начини за попълване на документи свързани с кандидатстване по международни проекти програмата “Учене през целия живот”.