През октомври 2016 г. петима учители НУ „Васил Левски”, заедно с директора Светла Табакова решиха да въведат в преподаването си видео уроците и упражненията на сайта Уча.се. Направихме колективен абонамент и по този начин осигурихме достъп на учениците всички класове до материалите сайта. В нашето училище се стремим непрекъснато към високи резултати и към въвеждане на нови подходи на преподаване, така че в центъра да стои ученикът. Стремим се също така да осигурим висок равен старт на всички ученици чрез образование, основано на качествено преподаване, което отговаря на съвременните потребности на младите хора. Смятаме, че въвличането в работата в час на всеки един ученик е изключително важно, защото така изучавания материал се усвоява с лекота. Децата реагират с повишен интерес към случващото се, защото имат възможност да правят директни връзки между изучаваното и неговото реално приложение във всекидневния живи в глобалния свят. Видео уроците на Уча.се са направени на достъпен и близък до учениците, език, а възможността да упражнят веднага след това, наученото чрез интерактивните упражнения след всяко едно видео, е шанс те да доизяснят и да затвърдят новото познание. Използваме материалите на сайта Уча.се, както в редовните часове, така и в часовете за самоподготовка, в часовете за консултация и за извънкласна дейност. Свободният достъп до голяма част видео уроците в сайта дава възможност на учениците да ги ползват и вкъщи. Въвеждането на Уча.се в нашето преподаване прави училището ни част семейството на иновативните училища на България, а нас ни стимулира да продължаваме да търсим подходи за все по-активно въвличане на учениците в учебния процес, така че те да са в центъра, а учителят да е този, който насочва и менажира работата в клас.

Иновативно училище - Уча се
Категории: Новини

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder