В НУ„Васил Левски“ за  трета поредна учебна година стартират дейности за занимания по интереси с ученици училището,  съгласно Наредбата за приобщаващо образование.След проведено анкетно проучване сред учениците бяха създадени четири групи:
„В света на музиката- пея и танцувам“ с ученици II, III и IV клас;
„Роден език“ с ученици II клас;
„Забавна работилница“ с ученини I и II клас;
„Аз, природата и света“ с ученици II клас.
Адрес на електронната платформа:  https://class.mon.bg/

Проектът е финансиран по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен разтеж”, съфинансиран Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестициони фондове.
От 07.10.2020 г. в Подготвителната група към НУ „Васил Левски“ за втора учебна година стартира Проект АПСПО. Занятията се провеждат три пъти седмично по 30 мин. В проекта участват 8 деца/ на 6 г./, чийто майчин език не е български и имат затруднения при неговото овладяване. Децата разполагат с помагала и всичко необходимо за работата в тези часове.

Категории: Проекти

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder